Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Hvorfor er det så stille?

Det er mange som har spurt oss om hvorfor det er så stille i media når det gjelder Tjostolv og Joshua. Det er fordi journalistene reiste tilbake til Norge med en gang dommen i ankesaken falt.

Og i den siste tiden har de vært opptatt av nobelprisen og klimakonferansen.

UD har heller ikke hatt noen representant dere nede på ca. 10 dager. Sjømannsprest Terje Bjerkholt skulle ha vært i Kisangani nå, men flyene fra Kinshasa til Kisangani var så fulle at han ikke får plass før i morgen. Men han rekker frem til jul. Så vidt vi vet har Joshua og Tjostolv det noenlunde bra. De er begge fysisk friske så vidt vi vet. De siste fire dagene har de ikke hatt strøm i det hele tatt og det betyr lange ettermiddager og kvelder fordi de ikke kan sette på radioen og lytte til BBC. Så de føler seg nok noe isolert.

Kari Hilde French, 20.desember 09

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk