Kari Hilde Frenchs Blog

Baronessebesøk i Kinshasa

Jeg har nylig fått en melding fra den britiske konsulen i Kinshasa om at de har hatt besøk av FCO ( Foreign and Commonwealth Office) ministeren til Afrika. Dette er baronesse Kinnock. I et møte med mange kongolesiske myndighetspersoner tilstede, tok hun opp Joshuas sak.  (Han er også britisk statsborger og hjelp for ham blir jo også indirekte hjelp for Tjostolv). Hun møtte blant annet The Prime Minister, utenriks- innenriks - og justisminister. Tilstede var også ministrene for ”International Cooperation” og ministeren for ”Gender.” Det ble nok en gang bekreftet at det ikke vil komme på tale å henrette de to selv om de har flere dødsstraffer hver.   
 
Besøk av sjømannsprest Knut Lyngseth i Kisangani
Gutta blir nok ekstra glad for besøk av sjømannspresten Knut igjen. Han reiser neste uke, men vi vet ikke nøyaktig når han er fremme i Kisangani. Så nå er vi opptatt med å kjøpe inn det vi skal sende ned til dem med sjømannspresten. Gutta har lange dager med lite variasjon i hverdagen.
Besøk fra Norge er derfor veldig kjærkomment.
 
Kari Hilde French, 3. mars 2010