Kari Hilde Frenchs Blog

Look to Norway

De siste dagene har vi som nasjon vært gjennom noen grufulle hendelser. Måten dette er blitt håndtert på av både vår kongefamilie, våre myndigheter, ulike hjelpeinstanser, kirken og de fleste av nasjonen jeg er en del av har vært enestående. Et menneskes voldsomme hat er blitt møtt med ”kjærlighetsroser”. Med tanke på familie og venner av de som ble drept og på alle de sårede er det også viktig å huske på at de vil trenge ”kjærlighetsroser” uttrykt i ord og handlinger i lang, lang tid fremover. Vår families dype medfølelse er med alle som er både direkte og indirekte berørt av det som har skjedd. Bare tenk på alle de frivillige som har måttet se mye vondt som har festet seg på netthinnen og hvor bildet av dette vil følge dem hele livet.

En hel verden har fulgt med på den norske nasjons respons som helhet i denne situasjonen og jeg håper den vil være et eksempel for andre nasjoner. Kanskje president Franklin D. Roosevelts ord fra krigens dager kan brukes i denne situasjonen også: Look to Norway.
 
I flere taler og appeller denne helgen har man snakket om menneskets verd og at vi ikke har noen å miste. I forhold til svært mange nasjoner legger Norge stor vekt på enkeltmennesket og humanitet. Vi som har hatt ”Kongo-dramaet” tett på oss i over to år vet litt om mangelen på disse verdiene og om ondskapen og råskapen som herjer i Kongo på ulike måter. Joshua og Tjostolv opplever dette hver eneste dag i fengselet når de f.eks må være vitne til hvordan medfangene deres behandler hverandre. Som mor er jeg stolt over hvordan de to har i stedet for har hjulpet sine medfanger i over to år bl.a gjennom klinikken de driver.
 
Kongo har problemer med å forstå at Norge bruker så mye ressurser på to vanlige borgere fra sitt land. Det er en av grunnene til å de fastholder at de to nordmennene må være viktige spioner osv. Det er vanskelig for dem å forstå at et land gidder å gjøre så mye for to av sine ”ikke-viktige” borgere. Men dette er et utslag av vår nasjons vekt på demokratiet og menneskerettigheter. Det er jo også grunnen til at selv en drapsmann som Anders Behring Breivik vil få en fair rettssak med en forsvarer som vil forsvare ham på best mulig måte.
 
Situasjonen i Kongo for de to nordmennene er dessverre ikke forandret. Både norsk og britisk UD har arbeidet meget aktivt uten at det har gitt noen resultater. Kongo fungerer ikke som andre land og det virker ikke som om de har noen intensjon av å følge diplomatiske spilleregler. Det er også gjennomkorrupt og det får vi merke på grunn av tilbud vi har fått i pengeveien. Dette har skapt en del frustrasjon og både UD og vi kjenner på en uro med tanke på sikkerhetssituasjonen for Joshua og Tjostolv når valgkampen begynner til høsten. Det skal være presidentvalg og landet er allerede ustabilt og vi kan forvente at presidentvalget kan føre til enda mer ustabilitet.
 
De to i Kongo hilser og kondolerer så mye. De har fulgt med på hva som har skjedd i Norge gjennom BBCs sendinger på radioen og det vi har klart å formidle til dem. Både Joshuas samboer og hennes tante var på sine arbeidsplasser i nærheten av regjerningskvartalet og opplevde trykkbølgen og vinduer som var på grensen til å knuses og den underlige stillheten som følger rett etter at en så stor bombe som dette går av. 

Kari Hilde French, 26. juli 2011