Kari Hilde Frenchs Blog

Å bevare menneskelig verdighet

På Skavlan fredag 4. november ble blant annet partneren til en av de to svenske journalistene som sitter fengslet i Etiopia intervjuet. Hun fortalte litt om situasjonen i saken. Spørsmålet om hvordan man kunne bevare den menneskelige verdigheten under umenneskelige forhold kom opp. En av gjestene, Kristin Skogen Lund, fortalte hva hennes far, som hadde sittet i konsentrasjonsleir under krigen, hadde sagt omkring dette temaet. Det fantes to typer mennesker hadde han sagt. Hvis en fange var så svak at han ikke kunne spise brødet sitt så ville en type menneske stjele brødet hans. Den andre typen menneske ville gi ham hjelp ved å mate ham. En slik person bevarte sin verdighet som menneske.
Jeg er glad for at Tjostolv og Joshua har vært ”matende” mennesker. Da jeg nylig snakket med Josh fortalte han at søndag den 6. november hadde de gitt penger til medfanger som er muslimer slik at de fikk kjøpt seg en høne til Id-feiringen.
De to nordmennene hjelper de mentalt syke fangene. Dette er blant annet de som sitter helt innelukket i sin egen verden og som ofte blir sittende i sin egen avføring. Hver uke sørger Tjostolv for såpe til dem som hjelper disse med å vaske seg. Såpen er gitt med hjelp fra fangekontoen. Disse mentalt syke fangene får også litt godter innimellom. Dette virker kanskje litt stakkarslig for oss her i Norge, men betyr mye for disse syke fangene.
Fanger med presserende behov, f.eks hjelp til en syk datter eller en kone som skal føde får penger til å dekke nødvendig sykehusutgifter. Vaktene på utsiden av fengselsmuren får også hjelp når det oppstår akutt nød enten det gjelder dem selv eller familiene deres.
I forbindelse med de kommende valgene (først for president, så lokalvalg og parlamentsvalg) hadde fengselet besøk av ordføreren for Kisangani. Han ga fangene en TV som gave i sin PR-virksomhet. Joshua og Tjostolv har hjulpet til med skjøteledninger og DVD-spiller og får ordnet med franske filmer som blir vist i ”oppholdsrommet” i fengselet hver uke. I tillegg kommer klinikk-arbeidet, arrangering av fotballkamper osv.
TAKK til alle dere som gir penger til FANGEKONTOEN. Dere har vært med på å skape en mer menneskeverdig tilværelse for mange fanger.

Kari Hilde French, 8. november 2011