Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

Takk til ambassadør Jon Vea

Mandag 20. august fratrer ambassadør Jon Vea sin stilling som ambassadør i Angola. Kongo har også vært en del av hans arbeidfelt. Ny ambassadør Ingrid Ofstad kommer ikke på plass i Angola før i begynnelsen av oktober.

Jeg tror ikke at UD har begynt arbeidet med akkrediteringen for henne i Kongo enda og det landet har tidligere vært trege i denne type prosess. Så da blir det altså ingen ambassadør for Kongo for en tid. Og når en ny kommer så skal jo kontakter bygges opp igjen og hun skal sette seg inn i en komplisert sak. Ambassaderåd Alida Endresen bor nå i Kinshasa så den kontinuiteten fortsetter.

Vi ønsker å få takke Jon Vea som har engasjert seg sterkt for Joshua og Tjostolv og som har brukt mye tid og krefter for å forsøke å løse denne Kongo-saken. Han hadde inderlig håpet på å få løst den før han sluttet. Dessverre gikk ikke det. Vi ønsker ham lykke til i ny stilling.

Kari Hilde French, 17. august 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk