Free French and Moland!

Kari Hilde Frenchs Blog

UD nok en gang

Den 8. desember skrev jeg et brev til vår utenriksminister Børge Brende. Jeg har ikke fått noe svar, men håper at UD vil tenke over det jeg skrev. Jeg legger her ut et lite utdrag av det som sto i brevet. Det står i kursiv.

 


”Først av alt ønsker jeg å takke utenriksministeren for det jeg opplever som et oppriktig ønske om å få i stand en god løsning i saken til min sønn Joshua French og for alt som er blitt brukt av ressurser. Jeg må likevel få si at mye ikke er blitt gjort på en måte som kommer kongoleserne i møte. Også kulturelle forskjeller har skapt en del misforståelser.

Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til denne saken.

1. Etter å ha vært her en tid har jeg begynt å forstå mer av kongolesernes måte å tenke på. Jeg innser at det ikke nytter å presse myndighetene her nede med å holde tilbake bistandspenger. Dette trodde jeg selv i begynnelsen av saken. Jeg trodde det ville være riktig og nyttig, men innså etter hvert at slik fungerer det ikke her nede. Dette bare irriterer og skader saken. Jeg vil anmode om å gjøre det som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom Norge og Kongo. Dette kan være alt fra å det å få regnskogssatsningen i gang igjen for fullt, løfte om ev. annen nyttig bistand eller til og med et løfte om en norsk ambassade. Både dette med regnskogen og ambassade er nevnt for meg av flere kongolesere. Kunne man komme kongolesiske myndigheter i møte med velvilje og spørre hvordan kan vi løse denne saken sammen så kan dette føre til en løsning.

3. Det som stadig forundrer meg er at denne saken som nå i lang tid har vært

en politisk sak blir styrt av konsulæravdelingen i Oslo. Jeg anmoder om at saken løftes opp fra konsulæravdelingen til et annet plan i UD. Omfatter konsulærseksjonens ansvar den operative delen av det politiske arbeidet?

5. Det er lite forståelig for kongolesere som ønsker å hjelpe til at det ikke finnes noen med politisk fullmakt som er villige til å snakke med dem (…)"


 

Jeg skriver videre noe om hvordan Kongo er et relasjonssamfunn og et konsensussamfunn og at det er viktig å ha dette for øye når man har med Kongo å gjøre. Jeg tok også opp  andre ting.

 

Kari Hilde French, 14. desember 2014

 

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk