Free French and Moland!

The case

Mammas appell under fakkeltoget og minnemarkeringen

Appell av Kari Hilde 16. november 2013
mammas apell
 
Den kinesiske vismannen Konfusius sa for nesten to og et halvt tusen år siden
at det er bedre å tenne lys i mørket enn å forbanne det. I ettermiddag er det tent lys i
mørket både bokstavelig talt og i overført betydning.
Vi takker arrangementskomiteen og alle dere andre som aktivt har bidratt og
bidrar til å gjøre dette fakkeltoget til et verdig arrangement. Det er å tenne lys i mørket.
Vi takker alle dere som står her med fakler, ulike typer bannere, Free French-
armbånd og varme hjerter og på dette viset minnes Tjostolv og samtidig viser Joshua
at han ikke er glemt.
Vi takker alle dere som gjennom flere år har støttet og hjulpet oss på så mange
måter og på det viset har tent lys.
Takk også til alle både i Norge og Kongo og andre land som jobber med denne
Kongosaken.
Ikke minst takker vi Gud som har gitt oss styrke til å stå i denne stormen som har
vart i over fire og et halvt år nå.
Tjostolv og Joshua har gjennom sine tøffe år i Kongo tent lys i
fengselsmørket for sine medfanger.
Dette gjorde de blant annet gjennom sitt helse- og miljøarbeid i Kisangani
fengsel med midler fra Fanger hjelper Fangekontoen.
Tjostolv hadde et spesielt hjerte for mentalt syke medfanger. Han sørget
for at de fikk såpe hver uke og fikk vasket seg. Dette var en måte å tenne lys
på i mørket.
 
Under fangeopprøret i Kisangani da man hadde forhandlet frem at Leger
uten grenser og Røde Kors skulle få komme inn i fengselet, sto Joshua foran
alle de andre fangene for å beskytte dem. Militæret og politiet skulle også
få komme inn og Joshua regnet med at hvis han sto foran så ville det hindre
militæret og politiet fra å forsøke å skyte ned medfanger. Dette er å tenne et lys.
I Ndolofengselet i hovedstaden har det ikke vært mulighet for et helse-og
miljøarbeid. Mange lys kan likevel tennes ved å hjelpe medfanger i det stille.
Som å dele mat med noen som har lite
Som å gi en vifte til en som lider mye under varmen
Som å gi en trøstegave til en medfange som sørger over sin døde sønn
Ved det å være venn til en som trenger det.
Dette er noen eksempler på hvordan Tjostolv og Joshua har tent lys i Ndolo.
Det er nesten tre måneder siden en flott ung mann på 32 år døde. Vi får ham
ikke tilbake og sorgen er stor over det. Vårt håp nå er å få Joshua levende hjem.
Derfor er dette fakkeltoget et viktig signal til vårt offisielle Norge, inkludert våre
folkevalgte på Stortinget bak oss her. Vi ber om at dere engasjerer dere i saken.
Det er et signal til dem som arbeider med Kongosaken. Vi ber dere å gjøre det som er
menneskelig mulig for å få en god løsning på saken.
Det er også et signal til Joshua. Saken har trukket så langt ut i tid at Joshua er redd
for å bli glemt. Nå har dere vist ham at han ikke er det.
Etter arrangementet her skal vi hjem hver til vårt. Jeg ber dere å fortsette å huske på Joshua
Og kanskje dette fakkeltoget også kan anspore oss til å finne måter
å tenne lys på for andre fanger i verden som heller ikke må bli glemt.
Takk skal dere alle ha.

 
(Hannah French, 18. november 2013)

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk