Free French and Moland!

The case

Hilsener fra biskopene Kvarme og Eidsvig

 forminsket fakkeltog

 

Til fakkeltog for Joshua French 

og til minne om Tjostolv Moland

Oslo 16 november 2013

I dag er fakler tent for Joshua French, og vi minnes Tjostolv Moland og bærer deres familier i våre bønner til Gud. 

Fakler lyser i mørket. I dag sender de også lyssignal til fengslet i Kinshasa, så vel som til myndigheter der nede og her hjemme. De skal formidle varme til Joshua, til  hans og Tjostolv Molands familier. Faklene er samtidig et brennende uttrykk for engasjement overfor myndighetene. 

I dag sier vi: Fire og et halvt år i fengsel i Kisangani og Kinshasa må være nok.  Humanitære hensyn alene tilsier at det er grunn til å be om benådning, og vi henstiller til våre myndigheter å gjøre alt som står i deres makt for at det skal kunne skje. 

Oslo bispestol, 14. November 2013

Ole Chr M Kvarme


 

Kjære Joshua French,

Vi er samlet i Oslos høstmørke for å vise vår solidaritet med deg, der du sitter i din celle i Ndolo-fengselet i Kinshasa. 

Selv om vi kjenner på maktesløsheten her vi står, vil vi vise at vi ikke har glemt deg. Vi vet at du har det vanskelig og at situasjonen din er ytterligere forverret etter at din kamerat, Tjostolv Moland, døde tidligere i år.

Du – og alle mennesker – er skapt i Guds bilde. Det gir oss en egenverdi, en ukrenkelig verdighet. 

Den 8. september 2009 ble du og din venn dømt til døden, to mennesker som er skapt i Guds bilde, som har en iboende ukrenkelig verdighet. 

Det er med utgangspunkt i dette menneskesyn at kristne sier nei til dødsstraff, det er dette menneskesyn som gjør at vi tar avstand fra dødsdommen mot deg og Tjostolv Moland. 

Dessverre er det for sent for Tjostolv, og vi lyser fred over hans minne. 

Jeg ber for deg, at du må bevare din styrke og ditt gode humør. Jeg ber om at du må bevare håpet. Gi ikke opp! Det er det vi ønsker å formidle fra høstmørket i Oslo inn til din fengselscelle i Kinshasa. 

Du er ikke alene - det er ikke for sent for deg - og med våre fakler ber vi alle gode krefter samle seg og be om din benådning.

 

Med vennlig hilsen 

+Bernt Eidsvig  Biskop av Oslo

 

 


 

 

(Hannah French, 20. november 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk