Free French and Moland!

Åpenhet og informasjon - Av Kari Moland (Tjostolvs søster)

Sveriges utenriksminister, Carl Bildt, har en egen blogg og skriver i dette innlegget om hvordan de håndterte pågripelsen og fengselsdommen av de svenske journalistene Martin Schibbye og Johan Persson i Etiopia.

 

 
"Vi fant dessverre ingenting"

Jonas Gahr Støre har også en blogg, men da jeg søkte etter blogginnlegg om Kongo-saken, fant jeg ingen innlegg som omhandlet denne.

http://jonasgahrstore.no/

Utenriksdepartementet har også blogger knyttet til nettsidene sine, men da jeg benyttet søkeordene "Moland og French" fant jeg ingen blogginnlegg. Det var flere innlegg under søkeordet "Kongo", men ingen som omhandlet Moland og French-situasjonen.

http://blogg.regjeringen.no/norgeiverden/om/

Etter søk på Kongo-saken på UDs hovednettside kom jeg over et dokument under "Spørretimespørsmål og svar" som gir oss et overfladisk oversiktsbilde av hva som foregår rundt saken.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2012/svar_soning.html?id=704158

Svaret innledes med: "De to omtalte nordmenn er dømt til døden for drap og andre alvorlige kriminelle forhold i 2009." Jeg synes det er interessant at det faktum at de er dømt til døden for spionasje til fordel for Norge står under "andre kriminelle forhold", og ikke blir vektlagt i større grad. Jeg vet ikke om dette er med hensikt, men jeg mener at det bør belyses fordi jeg mener at det er åpenbart at denne dødsdommen ikke har rot i virkeligheten.

 

På UDs bloggside "Norge i Verden" står det:

Hvorfor en UD-blogg?

Noen vil kanskje spørre hvorfor Utenriksdepartementet (UD) skal blogge?

Svaret er i korthet: åpenhet og dialog.

 

Jeg er enig, det er utrolig viktig med åpenhet og dialog. Disse "moteordene" er godt brukt i dag, men jeg mener at man bør være forsiktig med å bruke disse med mindre man kan stå for dem. Jeg mener i hvert fall at UD har langt igjen i forhold til åpenhet rundt Kongosaken, og oppfordrer til å se til Carl Bildt og Sverige for inspirasjon.

 
 
Informasjon internt i UD
 
I 2011 var jeg, sammen med en annen representant fra familiene i et møte med en representant fra UD. Denne personen fra UD skulle reise ned til Kisangani og besøke Tjostolv og Joshua, og skulle også i møte med flere kongolesiske representanter. Under møtet virket vedkommende, etter min mening, tydelig usikker i forhold til besøket og stilte seg overraskende i forhold til hva vi kunne fortelle om fengselsforholdene ut fra informasjon vi hadde fått fra Tjostolv og Joshua. Vedkommende stilte oss blant annet spørsmålet om de ikke kunne dyrke mat selv i fengselet, og mente at det ville være billigere, for da behøvde de ikke å kjøpe grønnsaker. Dette spørsmålet og andre refleksjoner vedkommende formidlet til oss gjorde at jeg begynte å lure på hvor mye vedkommende hadde satt seg inn i fengselsforholdene og generelt i kongolesisk kultur. Jeg kjente også at jeg begynte å tvile på hvorvidt vedkommende var skikket til å håndtere denne saken.
 
Ut fra dette møtet og informasjon per mail fra ulike hold i UD opplever jeg at internkommunikasjonen kan forbedres. I løpet av tiden som har gått har det vært flere UD-representanter involvert i saken og jeg opplever at disse ikke er konsekvente når det gjelder å dele informasjon seg imellom angående de ulike forholdene i saken. Dette gjør at jeg stiller spørsmål ved effektiviteten hos UD.
 
 
Det blir spennende å se hvordan vår nye utenriksminister vil forholde seg til saken, og om vi i familiene vil motta mer og tydeligere informasjon. Det blir også interessant å se om Espen Barth Eide og UD våger å satse på mer åpenhet rundt saken på sine nettsider og i eventuelle blogginnlegg i framtiden.
 
 
 
Kari Moland, 10. oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk