Free French and Moland!

Hannah Frenchs Blog

Makt og respekt (av Joshuas mormor)

I forbindelse med de siste ukers medieoppslag om situasjonen for ”Gutta i Kongo” ble uttrykket ”en alvorlig kriminalitet” brukt av utenriksminister Støre på TV om det de to norske statsborgerne ble dømt for. De har tilsammen 11 dødsdommer. Innbefatter Støre dødsdommene for spionasjen i ”alvorlig kriminalitet” vet jo utenriksministeren bedre enn noen at de to nordmennene er uskyldig dømt. Eller er det slik at han mener at de to dødsdommene for spionasje skal norske myndigheter se bort fra, mens det såkalte drapet på sjåføren og alt det andre de to nordmennene ble dødsdømte for skal tas til etterretning og at man i akkurat de 9 dødsdommene skal respektere det kongolesiske rettssystem? Og det etter det som må betegnes som selsomme retterganger og hvor hovedvitnene (som ble ikke ble kalt vitner men obervatører som ikke behøvde å avlegge ed) var besynderlig usikre i sine beskrivelser.

Det fantes heller ikke noen tekniske bevis som knyttet de to nordmennene til f.eks spionasje og drap. (Med mindre man regner med militære ID-kort, GPS, kart og kompass som bevis i spionasjesaken).

I snart tre år har de to norske statsborgerne og deres ulike medfanger vært utsatt for et maktmisbruk som man ikke skulle tro var mulig fra en stat som skal ha ratifisert den internasjonale konvensjonen for behandling av fanger.

Utenriksministeren sier videre at vi må vise respekt for våre kollegaer i Kongo. Ja, visst, men må ikke den respekten være gjensidig? Jeg tenker slik at den beste respekt de kongolesiske kollegaer kan vise overfor sine norske kollegaer er at de holder sine ord og løfter og respekterer vanlige diplomatiske regler for hvordan ting gjøres. Når diplomatiske noter og forespørsler ikke engang bekreftes mottat av kongolesiske myndigheter kan man ikke snakke om respekt.

Brit Hodne (Joshuas mormor), 29. februar 2012

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk