Free French and Moland!

Knut Molands Blog

Endelig! Flyet er i lufta

Det meldes at flyet tok av for 15 minutter siden i skrivende stund.
Endelig etter all verdens viderverdigheter ble det flytting til Kinshasa. Det var tider da vi lurte på om det noensinne ville skje. Det var sterke krefter som ikke ønsket dem vekk,alle hadde vel økonomiske motiver. Helt til siste minutt var jeg redd en av advokatgribbene skulle dukke opp med en rettsordre eller guvernøren skulle komme eller lignende. Presidenten torde trolig ikke la dem reise før valget fordi han fryktet stor motstand . Nå er valget forbi,og det hensynet ikke lenger tilstede.
Vi har kritisert UD fordi dette har tatt så lang tid,og ment at det kunne vært løst for lenge siden. Når de nå er overført takker vi UD og utenriksminister Støre for det som er gjort. Støre skal ha hatt telefonsamtaler med Kongos utenriksminister,og da plutselig ble det bevegelse. Hva som ble sagt da vil vi ikke spekulere i,men noe er nok sagt som fikk noe til å skje. Det britiske UD har nok også spillt med. Støre har også så vidt jeg forstår nylig besøkt den britiske utenriksminister Mr. Haig. Saken skal ha vært tatt opp da,sikkert sammen med mye annet.
Det er selvsagt fortsatt spennende,først hva som skjer i Kinshasa. Fengselsforholdene,hvordan det er med mat og vann osv. der.Forholdet til de andre fangene osv. Det er iallefall slik at Kinshasa er hovedstad,Norge har Generalkonsulat der,og Alida Endresen har kontor der nå,og det blir mye lettere å besøke dem,og følge med dem. Det er vanskelig å se at Kongolesiske myndigheter vil ha noen interesse av å holde dem der i årevis under et stadig press fra Norsk og Britisk UD for å få dem ut. Det er likevel grunn til å frykte at det kan ta noe tid før de får reise.
Den første store utfordring nå vil bli hva som skjer 6 Desember når valgresultatet blir kjent. Flere presidentkandidater har visst lovet trøbbel. Etienne Thisekedi skal ha en milits,og har vistnok sagt at han vil frigi fanger  osv. Noen frykter en situasjon lignende den de fikk i Elfenbenskysten. På den annen side er nok Kabila forberedt på dette,og trolig er hans presidentgarde parat. I tillegg kontrollerer han vel det meste av militære og politi,så han har vel kontroll. Det kan bli spennende dager,men det at det er såvidt rolig som det er i øyeblikket er kanskje et godt tegn.
Vi får tro at første skritt er tatt på den lange vegen heim.
Knut Moland, 2. desember 2011

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk