Free French and Moland!

Spørsmål og svar

© Beskyttet av Lov om Åndsverk

Det er kommet inn en del spørsmål som jeg skal prøve å svare på så godt jeg kan.

  1. Hvorfor byttet dere Web-adresse? Dette gjorde vi fordi dette er ett enklere verktøy for oss i familiene å bruke. Det er også opplegg for å ha en engelsk versjon, noe som har vært ønskelig fra mange av leserne, og noe vi selv syns er en fordel.
  2. Hvorfor skriver dere bare hvor mye som er kommet inn på fange-kontoen, men ikke på guttenes kontoer? Vi hadde tenkt å trykke fortløpende hvilke summer som er kommet inn på kontoene, men vi ombestemte oss. Grunnen til dette er at vi vet at Kongoleserne der har "spioner" i Norge som raporterer om alt. Om de fikk daglige oppdateringer på hvilke summer som er kommet inn hos oss, er det mulig de ville fått forestillinger om at disse pengene kan havne i deres hender. Dette lover jeg at kommer ikke til å skje. Pengene vil ikke bli brukt på korrupsjon, men kun til det guttene trenger av mat, medisiner og annet for å bedre forholdene deres.
  3. Hvorfor sa de ingenting under den første rettsaken? Joshua og Tjostolv bestemte seg for å ikke snakke i retten, da de fort fant ut at retten var gjennom-korrupt. Dette skjønte de da en av dommerene tilbød dem å kjøpe bort  en av tiltalepunktene. De valgte da å tie, for å bli fort ferdig og komme seg videre. De kalte rettsaken en "mock trial".
  4. Hvem betalte reisen til Mathilde? Mathilde og Knut betalte selv for reisen til Mathilde.

 

mer kommer

Hannah French 20. november 2009

 

 


Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk