Kari Hilde Frenchs Blog

En pyton uke  

Dette har ikke vært noen lett uke. Vi har ikke hørt noe direkte fra de to i fengselet på lenge, men må basere oss på hva vi får vite fra UD, britisk visekonsul og personen som har ansvaret for matforsyningene til fengselet. La oss kalle ham Mr. M. Så langt har han vært den absolutt beste vi har hatt til å hjelpe oss og Josh og Tjostolv har vært veldig fornøyd med ham. I tillegg kan han engelsk godt og det letter kommunikasjonen betraktelig.
 
Denne uken har vi først fått vite at Friland film har planer om å lage en film om de to i Kongo basert på Strøksnes bok. Om dette har jeg skrevet i en annen blogg. Jeg tok foresten en telefon til produsenten Asle Vatn. I følge ham gjør de kun sonderinger i denne filmsaken, og det vil ta minst tre år før det eventuelt blir noen film. Men noe lenger har de vel kommet i sonderingene når de har søkt om midler fra Norsk filminstitutt til å utvikle et manus (Strøksnes bok) til en film? 
 
Dernest fikk vi vite at de to ikke har vært friske. De tør ikke å bruke fengselslegen etter å ha sett fengselssykesøster i funksjon. Mr. M tok derfor med seg en lege til fengselet på tirsdag, men den legen slapp ikke inn. Dagen etter fikk han med seg en laborant så vidt jeg forsto, som fikk tatt noen prøver etter at Endresen tok nok en prat med fengselsdirektøren. Det var mistanke om malaria, men mest sannsynlig er det ikke det. Men det er nok med magesyke og hodepine.
 
En viss general P har skapt en del problemer for vår matforsyningsmann og andre med. Etter at Mr. M fikk med seg en laborant inn i fengselet ble han avhørt i fire timer av politiet i går på torsdag. Og han skulle til politiet igjen i dag - fredag. Så det blir en del mailer som går frem og tilbake mellom meg og ham og Endresen og den britiske visekonsulen. Det betyr at Mr. M ikke fikk vært i fengselet i går med mat og vann osv. 
 
To av fangene som har sittet i samme celle som Joshua og Tjostolv ble flyttet på (etter en del klager på dem til fengselsdirektøren). I omtrent to uker fikk de to nordmennene litt ro. Den siste av de tre som var igjen er en eldre mann og oppførte seg ok etter at de to andre kom på en annen celle. Men tirsdag kom to nye fanger inn i cella og de ble fem igjen. Det har avstedkommet problemer. Situasjonen er nå roet ned. Joshua og Tjostolv har god kontakt med fengselsdirektøren, men det er ikke han som til syvende og sist bestemmer. Det virker som om general P har hatt en finger med i spillet om mangt og meget. 
 
De to nordmennene ønsket seg besøk av den lokale advokaten i Kinshasa, adv. Kibambe. Han har vært der en gang og hadde lovt å komme tilbake, men det har han ikke gjort. Jeg kontaktet adv. Furuholmen angående salær til Kibambe, men det er visst ikke noe mer å hente hos Fylkesmannen.
 
Vi har nå fått vite at det ikke kommer noen ny regjering på plass før i mars/april. Regner med at det da er de ”gamle” statsrådene britisk og norsk UD må forholde seg til frem til da.
 
Kari Hilde French, 27. januar 2012