Knut Molands Blog

Klovneriet i Kongo vil ingen ende ta.

Etter forsinkelser på en og enhalv time på grunn av manglende forberedelser til "rettsaken",begynnte  det endelig med sitt sedvanlige skrik og vrøvl. Nå har altså saken vært forberedt i ukevis,men noen tolk hadde ikke dommeren tenkt på ! Samme vrøvl som tildligere"rettsaker" Nå hanket han inn en "fikser" som Dagbladet hadde fått tak i,men han var ikke kompetent,så da så. Så da utsatte han saken til fredag,utvilsomt koste han seg da med at han hadde makt til det,og derved holde alle ,både Kari Hilde og diplomatene og hele pressekorpset på vent i 3 dager. Ja dette er seriøse greier,jeg synes det ligner veldig på tidligere rettsfadeser.

Når denne klovnerettsaken er ferdig uansett resultat, er det på tide å få avsluttet denne saken. Kjeltringene både i det militære og politikerne har utvilsomt enorme beløp på utenlandske kontoer,særlig i sør Afrika. Kanskje det er på tide  for Norge og Storbritannia å samarbeide med NATO og EU om å fryse disse pengene. Et forbud mot salg av våpen og ammunisjon til Kongo er kanskje også mulig,og sist men ikke minst etterlyse,forlange utlevert og sende til krigsforbryterdomstolen i Haag krigsforbryterne i det kongolesiske militæret. Noen av dem har kanskje vært dommere eller meddommere i noen av disse klovnerettsakene.
 
Knut Moland