Knut Molands Blog

Justismord

Justismord er noe som dessverre kan forekomme,også i siviliserte land. Det er da ofte et sammentreff av uheldige omstendigheter,og forekommer relativt sjelden. I diktaturer og kaotiske land som Kongo er bildet et helt annet. Lov og rett er en illusjon og et skuebrød. Ikke bare lov og rett men også mange andre samfunnsfunksjoner er skuebrød. De er der,men fungerer ikke som de skal.

I Kongo henger vel justisvesenet,også det militære på en slags mislykket kopi av det belgiske. Det er også all grunn til å tro at utdannelsessystemet for jurister er av sterkt sviktende karakter. Kombinert med et hat mot Europere,en tro på at alle Europere er ufattelig rike og en voldsom trang til selvhevdelse er bakgrunnen for "rettsakene" i Kongo.

Det som skjer i denne saken er ingen overraskelse for de som har fulgt med fra dag 1. Men der er en stor forskjell,og det er at Kripos kom til Kongo,og kom med en klinkende klar konklusjon. Det var ingen straffbar handling! Det norske Kripos er minst 50 år foran Kongo i taktisk og teknisk etterforskning.  Når så kongolesiske militære likevel reiser sak,er det ikke på bakgrunn av at de tror at det var drap. De vet utmerket godt at det ikke var et drap. Bakgrunnen er akkurat den samme som i de første "rettsaken

På grunn av Kripos klare konklusjon,forstår nok alle nordmenn denne gang hva som foregår. Oppegående mennesker gjorde også det under de første "rettsakene",men noen valgte en hatlinje mot Moland og French basert på politisk ståsted idet de mente de var en slags imperialister eller etterfølgere etter disse. Vi har sett noen meget stygge eksempler på denne gjengen. Jeg tror for så vidt ikke de har kommet særlig godt fra det eller vunnet tilhengere på det. Ondskapsfullhet lønner seg sjelden. Å meske seg i andres elendighet vekker bare forakt uansett politisk ståsted.
 
UD var jo tilstede under alle" rettsakene",og rapporterte til UD alt som foregikk. De ble jo dødsdømt for spionasje,det visste UD var feil. UD og utenriksminister Gahr Støre fikk full rapport om hendelsene i retten i Kisangani og at de ble dødsdømt uten noe som helst bevis. Likevel går Gahr Støre ut og sier at spiondommen og erstatningskravet mot Norge kan vi ikke forholde oss til,men drapsdommen må vi forholde oss til da den er idømt av kongolesisk rett !  Dette var en fatal avgjørelse som til syvende og sist kostet Tjostolv Moland livet.
 
Hva nå Gahr Støre,denne "rettsaken" er på akkurat samme nivå som den første rettsaken i Kisangani. Hvis French blir dømt for dette ,vil du fortsatt hevde at det må Norge godta fordi dommen er gitt i en kongolesisk rett ?
 
Det er bare en forskjell på denne "rettsaken" og den første i Kisangani. Nemlig at Kripos var i Kinshasa.  Kripos var ikke i Kisangani,men UD var der. Gahr Støre var fullt informert. Hans avgjørelse var en skam,og den kriminaliserte guttene i norsk opinion.
 
Hvis du har guts og anstendighet Jonas Gahr Støre bør du komme ut og unnskylde deg for den avgjørelsen du da tok,og som fikk så fatale følger.  Når du ser det som nå foregår så kan vel heller ikke du unngå å forstå hva som foregår.
 
Knut Moland, 25. januar 2014