Free French and Moland!

Home

Amb. Dr Joseph Godson Amamoos benådninsappell til Kongos president

(Brevet er oversatt fra Engelsk til Norsk. Den originale engelske versjonen finner dere når dere trykker på det britiske flagget oppe i høyre hjørne)

 

Kjære President,                               15. juni 2010

YDMYK APPELL OM NÅDE FOR DE TO NORSKE

Jeg er henrykt og beæret over å skrive til deg, som en som har stor og enorm beundring og respekt for deg og måten du har administrert og ledet det store, rike og fantastiske landet siden du tok over lederskapsmantelen fra din store far, velsigne hans minne.

Med den største respekt og ydmykhet ber jeg deg som President og far for nasjonen D.R. Kongo, om å spare livene til de to norske mennene som har blitt dømt til døden for drap og spionasje.

Din eksellense, uten på noen måte å så tvil om integriteten til deres rettssystem, er det med respekt jeg ber om at du mildner rettferdighet med nåde. I de neste tiår vil du bli husket og æret for denne ene humanitære handlingen.

Under de historiske kampene mot kolonisering og apartheid gav de skandinaviske landene inkludert Norge mye hjelp og assistanse på forskjellige måter til afrikanere i deres harde kamper, og mange afrikanere husker deres edle handling med varig og stor takknemlighet.

Mr. President, min familie og jeg ber og håper at Gud fortsetter å velsigne deg så du kan lede dette store landet fremover til å bli en rollemodell for andre afrikanske land.

Lenge leve President Joseph Kabila! Lenge leve den Demokratiske Republikken Kongo! Lenge leve Afrikansk Enhet!

Din ydmyke tjener

AMB. DR. JOSEPH GODSON AMAMOO

Tidligere sjefsredaktør i Ghanaian Times

 

Kopi sendt til:
Utenriksministeren, Oslo, Norge
Utenriksministeren, Pretoria, Sør Afrika
Madiba Nelson Mandela, Soweto, Sør Afrika
FNs Generalsekretær, New York, USA
Menneskerettskomiteen i Genève
Sjefsredaktør i New York Times, New York, USA
Sjefsredaktør i Washington Post, Washington, DC
Sjefsredaktør i The Times, London, England
Sjefsredaktør I Jewish Chronicle, London, England

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk