Free French and Moland!

Hannah Frenchs Blog

Det største og mest overlagte justismordet i Norges historie

Dommen falt Torsdag. Dommen i seg selv vil vi kommentere en annen dag, da vi vet mer konkret hva som står i den. Det jeg vil skrive om nå er andres kommentarer til dommen.

Under domsavsigelsen var det tre tolker tilstede. Det var VG’s tolk, Dagbladets tolk, og guttas tolk. Joshua sier deres tolk var den beste. De to andre tolkene klarte ikke henge med på slutten og tolket mye feil. Den norske utsendingen hadde ingen tolk. Han kom til guttene etterpå for å få vite fra dem, hva som var blitt sagt, hva som ble dommen.

På dette grunnlaget uttaler vår utenriksminister Jonas Gahr Støre seg i pressen. Han spesifiserer selv at han ikke har sett dommen, men han klarer allikevel å si det at "De er dømt for en meget alvorlig forbrytelse”. Han snakker som om dommen er rett og rimelig. Samtidig sier han om spionasje-dommene mot Norge som er fjernet: ”Det tar jeg som en selvfølge. At de er fjernet er bare rett og rimelig”.

En Jusprofessor ved navn Alf Petter Høgberg sier til Aftenposten at det er mulig med en soningsoverføring. Men da må sannsynlig rettens avgjørelse i Kongo ligge til grunn: "Det er realistisk å få til en avtale hvor man legger til grunn konklusjonen med hensyn til skyldspørsmålet, men at straffeutmålingen vil bli lagt i forhold til en normalstraff i Norge", sier UiO-professoren til Aftenposten.no. Han mener de kan få en straff i Norge på rundt 10 år.

Disse menneskene har ikke enda sett dommen, men de snakker som om den er idømt på grunnlag av beviser og at den må behandles som en rettferdig og riktig dom. Har de i det hele tatt fulgt med på denne saken? Har de sett dommen? Nei er svaret på det siste spørsmålet. Sannsynligvis nei på det første også. Dommen guttene har fått, er gitt utifra ett ønske fra Kongo om å tjene seg rike på en ekstrem gisselsituasjon. Det finnes ingen beviser i saken mot gutta.

De ble faktisk også dømt til døden for spionasje. Kanskje ikke på vegne av Norge, men for en ukjent ”fremmed makt”. Den dommen ble idømt på grunnlag av 4 tekstmeldinger på Tjostolvs mobiltelefon. 3 var fra tre av hans venner, og 1 fra hans mor. Er det beviser Støre? Norge ble faktisk i ”solidaritet” med guttene allikevel dømt til å betale en ganske stor sum penger jeg ikke husker for øyeblikket. Vil du kalle dette en rettferdig dom? Og vil dere la guttene sone en dom i Norge, idømt på grunnlag av disse såkalte ”bevisene”?

Om guttene må sone 10 år i Norge for å slippe å dø i ett høl i Kongo, så får det bli sånn da. Men da er ikke dette lenger ett justismord i ett gjennomkorrupt land midt i Afrika. Da vil dette bli det største og mest overlagte justismordet i Norges historie.

Hannah French, 11. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk