Free French and Moland!

Hannah Frenchs Blog

Norske myndigheter begynner å ta ansvar

I dag kunne vi lese at norske og kongolesiske myndigheter har blitt enige om en dato for diskusjon om hjemsendelse. Datoen har vi ikke fått vite, men det virker som det er ganske snart. Dette ser jeg på som veldig positivt.

Jeg ser ett lys i tunnellen, men jeg vet ikke om det egentlig bare er en lampe som lurer meg. Det vil bare tiden vise. Forhåpentligvis vil vi komme nærmere målet om å få gutta våre hjem til Norge snart.

I Nettavisen skriver de at Det norske justisdepartementet nå har overlevert ett brev til Det kongolesiske justisdepartementet. Jeg kopierer det her:

«Jeg viser til konsultasjoner som er funnet sted mellom representanter for våre to lands regjeringer i forbindelse med straffesaken mot de to norske borgerne Tjostolv Moland og Joshua French.»

«Jeg vil understreke at norske myndigheter ønsker å legge til rette for at de to norske borgerne vil kunne returneres til sitt hjemland snarest mulig etter avslutningen av de strafferettslige prosesser i Deres land, gitt at disse prosessene ender med en domfellelse og fengsling. Dersom det er ønskelig fra kongolesiske myndigheter, vil jeg være positiv til at det innledes samtaler mellom våre to lands justismyndigheter med sikte på å klargjøre under hvilke omstendigheter og forutsetninger en slik retur skulle kunne gjennomføres. Dersom kongolesisk side deler dette syn, vil jeg bemyndige en delegasjon til å gjennomføre slike samtaler så snart som mulig.»

«Jeg ser frem til å høre fra Dem i forbindelse med dette,» lyder brevet som er adressert til den kongolesiske justisministeren Luzolo Bambi Lessa.

Nå blir det spennende å se hva som blir gjort både fra norsk og kongolesisk side framover...

Hannah French, 16. juni 2010

Powered  by Bayens ICT

© Beskyttet av Lov om Åndsverk